Zarząd Koła nr 2 Warszawa Żoliborz

Z dniem 31 Pażdziernika został wybrany nowy Zarząd Koła nr 2 Warszawa Żoliborz

HONOROWY PREZES KOŁA NR2

1.            Szymiec Andrzej

ZARZĄD KOŁA NR 2 WARSZAWA ŻOLIBORZ

1.            Goławski Krzysztof - Prezes        

2.            Bystydzieńska Ewa - Skarbnik    

3.            Grzelak Waldemar - Sekretarz  

4.            Liberacki Krzysztof - Wiceprezes              

5.            Tokarski Robert - Kapitan Sportowy       

6.            Wojas Jerzy – Gospodarz

 

               Kotula Wiesław - Rzecznik Dyscyplinarny     

      

KOMISJA REWIZYJNA

1.            Biedrzycki Krzysztof - Przewodniczący  

2.            Lesiak Tadeusz - Członek

3.            Szwelicka Joanna - Członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.            Łapczyński Zdzisław - Przewodniczący

2.            Goławski Cezary - Członek          

3.            Smyk Ireneusz - Członek